Nadační fond ASTMA je veden v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka číslo 419.
IČO: 26 48 29 83, číslo účtu: 1987066001/5500


Počet návštěv: 67403
Kontakt
Výroční zprávy
Účel NFA
Projekty NFA
Semináře NFA
Astmabowling
Odkazy

Vážení,

v České republice i v ostatních zemích světa stoupá výskyt průduškového astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci, chorob, které jsou z velké části důsledkem našeho životního stylu a civilizace. Odhaduje se, že přibližně 5% našich občanů trpí astmatem a 8% chronickou obstrukční plicní nemocí, přičemž úmrtnost na tato onemocnění je nejen v naší zemi stále vysoká. Průduškové astma je důsledkem zvláštního typu zánětu dýchacích cest, které vede k jejich zúžení. Projevem onemocnění jsou stavy dušnosti objevující se v klidu i při fyzické zátěži. Léčba astmatu se opírá o podávání léků, které potlačují zmíněný zánět dýchacích cest a léků uvolňujících "křeče" svalů v jejich stěně. Přibližně 1/4 astmatiků trpí těžkou formou onemocnění, kdy i vysoce účinné léky, které máme v současné době k dispozici, mají jen malý efekt. Obvykle se u nich vyskytuje řada přidružených onemocnění, které průběh astmatu zhoršují.
Tito nemocní mají časté stavy dušnosti, pro které jsou opakovaně hospitalizováni v nemocnici, mají velmi sníženou kvalitu života a zvýšené riziko úmrtí na astma.
Chronická obstrukční plicní nemoc vzniká následkem opakované a dlouhodobé inhalace škodlivých látek, jako např. cigaretového kouře, kysličníku síry a dusíku. Poškození plic je nevratné a vede ke kašli a narůstající dušnosti, která se zpočátku objevuje jen při námaze, ale postupně se stává klidovou. Jen v České republice umírá předčasně na toto onemocnění každým rokem několik desítek tisíc pacientů. Včasné rozpoznání této nemoci je nesmírně důležité, protože umožňuje zpomalení jejího postupu, zlepšení kvality života a oddálení úmrtí.
Možnosti včasné diagnostiky, přesného sledování a účelné léčby těchto onemocnění zůstávají stále omezené.
Děkujeme, že jste se seznámili s cíli našeho nadačního fondu a velmi oceníme, podpoříte-li jeho činnost.
©3v.cz