Nadační fond ASTMA je veden v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka číslo 419.
IČO: 26 48 29 83, číslo účtu: 1987066001/5500


Semináře NFA - Klinické problémy nemoci s bronchiální obstrukcí

Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí - 2017
- Program (pdf)
- Prezentace - DDOT a co s ní dál? (pdf)
- Prezentace - CHOPN s deficitem alfa-1 AT (pdf)
- Prezentace - Jak na CHOPN? (pdf)
- Prezentace - Screening deficitu AAT (pdf)
- Prezentace - Léčba CHOPN založená na klinických fenotypech (pdf)
- Prezentace - Aktualizovaný DP CHOPN (pdf)
- Prezentace - Studie POPE a její chystané pokračování (pdf)
- Prezentace - Screening CHOPN (pdf)
Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí - 2016
- Program (pdf)
- Prezentace - Fenotypy - ANO / NE (pdf)
- Prezentace - Implementace fenotypu (pdf)
- Prezentace - fenotypy CHOPN (pdf)
- Prezentace - Kam kráčí GOLD (pdf)
- Prezentace - CHOPN s deficitem (pdf)
- Prezentace - Rovnováha u CHOPN (pdf)
- Prezentace - CAT a jeho využití v praxi (pdf)
- Prezentace - sekce BO (pdf)
- Prezentace - DDOT a co s ní (pdf)
Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí - 2015
- Program (pdf)
- Prezentace - Význam pohybových aktivit u CHOPN (pdf)
- Prezentace - Význam ergometrie pro diagnostiku a sledování obstrukcí (pdf)
- Prezentace - Význam spirometrie u CHOPN (pdf)
- Prezentace - Význam spirometrie v dg a sledování astmatu (pdf)
- Prezentace - Význam spirometrie v dg a sledování CHOPN (pdf)
- Prezentace - Význam TLco a FeNO pro dif.dg. obstrukcí (pdf)
Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí - 2014
- Program (pdf)
- Prezentace - Fenotyp CHOPN (pdf)
- Prezentace - CHOPN AATD (pdf)
- Prezentace - Úroveň pohybové aktivity pacientů s těžkou CHOPN (pdf)
- Prezentace - DDOT aneb co je za tím? (pdf)
- Prezentace - Léčba emfyzemu u pacientů s CHOPN (pdf)
- Prezentace - BVR - indikace, postup, pooperační péče, registr (pdf)
- Prezentace - Úskalí monitorování biologické léčby těžkého astmatu (ppt)
Fenotypy a co s nimi? - 2013
- Program (pdf)
- ČESKÝ REGISTR CHOPN (pdf)

- Prezentace - IOS je přínosná pro diagnostiku a léčbu bronchiálních obstrukcí (pdf)
- Prezentace - Nemocniční fenotypy CHOPN (pdf)
- Prezentace - Overlap CHOPN a astma CON (pdf)
- Prezentace - IOS je přínosná pro diagnostiku a léčbu bronchiálních obstrukcí (pdf)
- Prezentace - Česká data o výskytu fenotypů CHOPN (pdf)
- Prezentace - EXISTUJE OVERLAP CHOPN A ASTMATU ? (pdf)
JAK NA OBSTRUKCE - 2012
- Program (pdf)
- Prezentace - úvod (pdf)
- Prezentace - AATD (pdf)

- Prezentace - Spiroergonometrie (pdf)
- Prezentace - Standard RHB (pdf)
- Prezentace - Obstrukce centrálních dýchacích cest (pdf)
- Prezentace - Bronchiektazie RHB (pdf)
- Prezentace - Nový český standard na CHOPN (pdf)
CO OPRAVDU FUNGUJE V LÉČBĚ CHOPN - 2011
- pozvánka (pdf)
- pozvánka (pdf)

- prezentace - Detekce PAH (pdf)
- prezentace - Farmakoterapie CHOPN (pdf)
- prezentace - PR (pdf)
- prezentace - LVRS (pdf)
- prezentace - Endoskopické LVR (pdf)
- prezentace - Transplantace plic - CHOPN (pdf)
- prezentace - DDOT a NIV (pdf)

FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ PŘI MONITOROVÁNÍ PLICNÍCH NEMOCÍ - 2010
- pozvánka (pdf)
- pozvánka (pdf)

- prezentace - Kontrola kvality (pdf)
- prezentace - PFT v monitorování AB (pdf)
- prezentace - PFT v monitorování CHOPN (pdf)
- prezentace - PFT v monitorování IIP (pdf)
- prezentace - PFT v monitorování ostatních (pdf)
- prezentace - Vyšetření transferfaktoru (pdf)

TÉMĚŘ VŠECHNY OBSTRUKCE - 2009
- sborník abstrakt (pdf)

- program (pdf)
JE-LIBO ASTMA, NEBO CHOPN - 2008
- sborník abstrakt (pdf)
DOKUD BIJE, DÝCHÁM - 2007
- sborník abstrakt (pdf)

DOKUD DÝCHÁM, BIJE - 2006
- pozvánka (pdf)
- sborník abstrakt (pdf)

S OBSTRUKCÍ I BEZ OBSTRUKCE
- pozvánka (pdf)
- sborník abstrakt (pdf)
- seminář zajistil www.gsymposion.cz
OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA (OLA)
- pozvánka (pdf)
- sborník abstrakt (pdf)
- seminář zajistil www.gsymposion.czÚvodní strana Kontakt Výroční zprávy Účel Projekty Semináře Astmabowling Odkazy
©3v.cz