Nadační fond ASTMA je veden v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka číslo 419.
IČO: 26 48 29 83, číslo účtu: 1987066001/5500


ASTMABOWLING 2004
Dne 6.května 2004 se v bowlingovém centru Bowle a bowling, Starostrašnická 58,
Praha 10, konal bowlingový turnaj ve prospěch Nadačního fondu ASTMA

Turnaj byl pořádán za účelem získání finančního příspěvku, který by alespoň z části umožnil zakoupení přístroje k vyšetřování plicních funkcí u pacientů s průduškovým astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí (viz obrázek). Turnaje se zúčastnilo 18 družstev po 5-ti členech, přičemž startovné činilo 1.000,- Kč, čímž se podařilo získat příspěvek v celkové výši 90 000,- Kč.
Sami se můžete podívat a přesvědčit se o herním zápalu a osobitém stylu jednotlivých hráčů.

Moje poděkování patří všem, kteří svojí aktivní účastí v turnaji přispěli nejen startovným, ale i svojí osobností ke skvělé atmosféře události, zejména pak Jiřímu Macháčkovi, který večerem provázel a celý průběh turnaje, včetně vyhlašování výsledků, moderoval.
Děkuji rovněž bowlingovému centru Bowle a bowling za bezplatné zapůjčení prostor a poskytnutí občerstvení a všem ostatním sponzorům, kteří přispěli věcnými dary a cenami pro vítěze jednotlivých kategorií.
Zvláštní poděkování patří organizátorkám celé události, Markétě, Monice, Simoně, Kateřině a Renatě, bez jejichž výjimečného a obdivuhodného osobního nasazení by se turnaj nikdy neuskutečnil.

Jan Chlumský

bowling/Bowling 017.jpg
Družstvo Old Stars: Halina Šebesťáková, Veronika Freimannová, Milan Šteindler, Anna Vávrová, Rudolf Hrušínský
bowling/Bowling 021.jpg
Infotabule - no jak chceš
bowling/Bowling 025.jpg
Družstvo Česká televize: Jiří Janeček, Zdeněk Šámal, Martin Krafl
bowling/Bowling 030.jpg
Martin Krafl, Anna Vávrová
bowling/Bowling 039.jpg
Zdeněk Šámal
bowling/Bowling 047.jpg
(v prvním plánu) Gábina Osvaldová - družstvo Matt, Simona Rybáková družstvo Baletní jednotka Křeč, družstvo Old Stars Halina Šebesťáková, Jaroslav Brabec, Veronika Freimannová
bowling/Kazeta1_obr01.jpg
Mudr. Jan Chlumský, Jiří Macháček - zahájení turnaje
bowling/Kazeta1_obr02.jpg
Pavel Strnad - družstvo Mistři
bowling/Kazeta1_obr03.jpg
Dan Bárta, Zdeněk Suchý - družstvo Vrata
bowling/Kazeta1_obr04.jpg
Zdeněk Suchý - družstvo Vrata
bowling/Kazeta1_obr05.jpg
Gábina Osvaldová - družsvo Matt
bowling/Kazeta1_obr06.jpg
Jan Mattlach - družstvo Matt
bowling/Kazeta1_obr07.jpg
Pavel Dobrovský, Radim Janeš, Pavel Rejholec - družstvo UPP/Soudsquare
bowling/Kazeta1_obr08.jpg
Jiří Strach - družstvo Matt
bowling/Kazeta1_obr09.jpg
Ondřej Soukup - drožstvo Matt
bowling/Kazeta1_obr10.jpg
Mrek Najbrt - družstvo Mistři
bowling/Kazeta1_obr11.jpg
David Ondříček - družstvo Jedna ruka netleská
bowling/Kazeta1_obr12.jpg
Jakub Konopásek - družstvo Lowe GGK, Michal Kubal, Zdeněk Šámal - družstvo Česká televize
bowling/Kazeta1_obr13.jpg
Ondřej Trojan - družstvo Total Helpart THA
bowling/Kazeta1_obr14.jpg
Michal Kubal - družstvo Česká televize
bowling/Kazeta1_obr15.jpg
Petr Fejk s dcerou Adélou - družstvo ZOO Praha
bowling/Kazeta1_obr16.jpg
Jiří Janeček - družstvo Česká televize
bowling/Kazeta1_obr17.jpg
Aleš Najbrt - družstvo Jedna ruka netleská
bowling/Kazeta1_obr18.jpg
Táňa Míková, Michal Kubal - družstvo Česká televize
bowling/Kazeta1_obr19.jpg
Ondřej Trojan, Jiří Janeček, David Ondříček
bowling/Kazeta1_obr20.jpg
Jiří Macháček - družstvo Jedna ruka netleská
bowling/Kazeta1_obr21.jpg
Zdeněk Šámal, Jiří Janeček, Michal Kubal, Aleš Najbrt, David Ondříček
bowling/Kazeta1_obr22.jpg
Tomáš Kavka - družstvo ZOO Praha a její přátelé, Šimon Pánek - družstvo Společnost Člověk v tísni, Jan Bubeník - Christian VIP
bowling/Kazeta1_obr23.jpg
Igor Blaževič, Jan Kamenický - družstvo Společnost Člověk v tísni
bowling/Kazeta1_obr24.jpg
Pavlína Wolfová - družstvo Novináři
bowling/Kazeta1_obr25.jpg
Radek Pokorný, Jan Chudomel - družstvo Christian VIP
bowling/Kazeta1_obr26.jpg
Milan Šteindler - družstvo Old Stars
bowling/Kazeta1_obr27.jpg
Veronika Freimannová, Rudolf Hrušínský - družstvo Old Stars
bowling/Kazeta1_obr28.jpg
Josef Alois Náhlovský, Mudr. Jan Chlumský - družstvo NF Astma
bowling/Kazeta1_obr29.jpg
Družstvo NF Astma
bowling/Kazeta1_obr30.jpg
Jaroslav Brabec - družstvo Old Stars
bowling/Kazeta1_obr31.jpg
Mudr. Jan Chlumský
bowling/Kazeta1_obr32.jpg
Družstvo NF Astma
bowling/Kazeta1_obr33.jpg
Michal Caban - družstvo baletní jednotka Křeč
bowling/Kazeta1_obr34.jpg
Michal Caban, Halina Šebesťáková - družstvo Old Stars
bowling/Kazeta1_obr35.jpg
Lukáš Vaculík - družstvo Etic films
bowling/Kazeta1_obr36.jpg
Předávání šeku - Mudr. Jan Chlumský, Jiří Macháček, Simona Gregorini Kurelová, jedna z organizátorek
bowling/Kazeta2_obr01.jpg
Družstvo Mistři, radost z vítězství Milana Kuchynky
bowling/Kazeta2_obr02.jpg
Jiří Macháček předává cenu za 3. místo Janu Bubeníkovi
bowling/Kazeta2_obr03.jpg
Jiří Macháček předává cenu za 2. místo Pavlu Vodičkovi
bowling/Kazeta2_obr04.jpg
Jiří Macháček a Mudr. Jan Chlumský předávají cenu absolutnímu vítězi Milanu KuchynkoviÚvodní strana Kontakt Výroční zprávy Účel Projekty Semináře Astmabowling Odkazy
©3v.cz